АРХИВИ ПРОДУКТИ УСЛУГИ FREETOOLS

НОРМАТИВНИ Д. БИБЛИОТЕКА LINKLIST


Добрата новина е, че СФЕРА предприе да разработи и стартира този сайт.

Ние работим в областта на информацията, информационния обмен, информационната и приложната психология.

Разработките ни са свързани с класификация на мисловните процеси и представите, формирането и трансформациите на мисловните матрици, и прогнозирането на мисловните процеси.

Препоръчваме на всички да се запознаят с публикациите ни от цикъла "Догматичните Матрици". Те ще ви помогнат много в осъзнаването на реалността и ще ви бъдат опора във все по-виртуализиращия се свят.

Виртуалната глобалност е вече факт. Световното информационно село ни позволява за миг да контактуваме с всички, да научим за техните постижения и провали, да изразим мнението си, да представим себе си, да работим и да се развиваме. Наред с положителните страни, обаче съществува една немалка скрита част от информационното общество. Тези тъмни сили се стремят всячески да ни следят, наблюдават, подслушват, манипулират и контролират.

Ние сме глобалисти, но сме против този "глобализъм" налаган от тези сили. Ние виждаме бъдещето като единство на развиващото се културно многообразие в условията на екологичен баланс. Не приемаме да ни следят, наблюдават, подслушват, манипулират и контролират.

Убедени сме, че вие също споделяте тези наши виждания. Идеите обаче колкото и да са добри остават единствено в главите ни ако не направим нещо за да ги реализираме. Така че трябва да правим всичко възможно за да реализираме добрите идеи виртуално и реално.

Този сайт е посветен на вашата информационна свобода. Макар и постоянно ограничавана тя все още съществува и няма изгледи да погине. Никой не е успял да "глобализира" с лошо светът. Бъдещето на глобализмът е единственно и само в доброто.

Бъдете добри, мислете добро и правете добро.

 

INDEX ЗА НАС КОНТАКТ ВРЪЗКА ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ©